نامزدی خوب است اما نامردی نه!

 لطافت طبع در دنیای سیاست معمولا جای چندانی ندارد و کمتر دیده و شنیده می شود و شاید به همین دلیل است که چهره سیاستمداران اغلب به صورتی عبوس و درهم کشیده و شاید هم طلبکارانه در رسانه های ارتباط جمعی به تصویر در می آید.

در این میان ویژگی های منحصر به فرد دکتر احمدی نژاد ، رئیس جمهور سابق را از سایر عناصر اهل سیاست متمایز می سازد که از جمله این خصوصیات “لطافت طبع و طنز گویی” وی در بیان مطالب است و خبرنگاران رسانه های ارتباط جمعی بارها این طنزپردازی دکتر احمدی نژاد را تجربه کرده اند.

از جمله این طنزگویی ها ، پاسخ دکتر احمدی نژاد به خبرنگاری بود که روز گذشته در حرم امام خمینی (ره) از برنامه های آینده دکتر احمدی نژاد پرسید و او در پاسخ گفت: بله قرار است بعد از تجدید بیعت با آرمانهای امام ، با حضور در مزار شهدای هفت تیر و شهیدان رجایی و باهنر به آنها ادای احترام کنم و سپس به دفتر کارم بازگردم .

امروز نیز خبرنگار یکی از رسانه های ارتباط جمعی  از دکتر احمدی نژاد پرسید که چه توصیه ای به نامزدها دارید؟ پاسخ ایشان نیز چنین بود:  نامزدی خوب است. نامزدها هم در دوره نامزدی همدیگر را دوست داشته باشند و هم پس از ازدواج همدیگر را دوست داشته باشند.

خبرنگار در ادامه تاکید می کند که منظورم نامزدهای انتخابات است و دکتر احمدی نژاد در پاسخ تصریح می کند که در این باره صحبت نمی کند.

صداقت و امانت داری از ویژگی های یک رسانه ارتباط جمعی است . شایسته بود خبرنگار محترم عین سووال و جواب را منتشر می کرد نه آنکه سووال اول را حذف کند و پاسخ این سوال را جایگزین پاسخ به سوال دوم خود نماید.

بی دقتی های فاحش در یک رسانه ارتباط جمعی و خدای ناکرده همسو شدن با انگیزه های خاص سیاسی ، شائبه جایگزینی رذالت خبری به جای رسالت خبری را بوجود می آورد.

RSS نظرات این نوشته · آدرس دنبالک

ارسال نظر