ریشه‌ جنبش دانشجویی ایران

مژده:

http://www.mojde.com/116689.html

ریشه‌ جنبش دانشجویی ایران از نگاه جوانفکر

مشاور رسانه‌ای و مطبوعاتی رئیس جمهور گفت: اگر بخواهیم اعتراض جنبش دانشجویی در ۱۶ آذر ۳۲ را ریشه یابی کنیم یکی به دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران و دیگری هم به اصالت آرمانخواهی جنبش دانشجویی برمی‌گردد.

علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای و مطبوعاتی رئیس جمهور در گفت‌وگو با فارس در خصوص «روز دانشجو»، گفت: جنبش دانشجویی در ایران همواره یک جنبش مبارزه کننده با دیکتاتوری، استعمار، دخالت‌های بیگانگان و یک جنبش حق‌طلب بوده است.

وی افزود: جنبش دانشجویی در کشور همیشه ضد استکبار، ضد سلطه، در مقابل استبداد و اختناق و به شدت عدالتخواه بوده است و اگر کسی مدعی جنبش دانشجویی است، نمی‌تواند این امتیازات را نفی کند و در موضع همصدایی با قاتلان مردم فلسطین، عراق و افغانستان قرار گیرد.

مدیر عامل خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه خصلت جنبش دانشجویی در ضد استکباری، ضد سلطه، ضد دیکتاتوری و طرفدار عدالت بودن آن است، اظهارداشت: در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ نیز جنبش دانشجویی با همین ویژگی‌ها در برابر رژیم ستم‌شاهی و حامیان آمریکایی آنها قد علم کرد.

وی اضافه کرد: در این ایام ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران سفر کرده بود، یعنی در زمانی کمتر از چهار ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد به ایران آمد تا حمایت خود را از رژیم کودتاگر شاه اعلام کند.

مشاور رسانه‌ای و مطبوعاتی رئیس جمهور تصریح کرد: دانشجویان بیداری و هوشیاری خود را با برپایی تظاهرات و اعتصابات دانشجویی نشان دادند که با حمله وحشیانه رژیم مواجه شدند و سه تن از دانشجویان به شهادت رسیدند.

وی افزود: اگر بخواهیم اعتراض جنبش دانشجویی در ۱۶ آذر ۳۲ را ریشه یابی کنیم یکی به دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران و دیگری هم به اصالت آرمانخواهی جنبش دانشجویی برمی‌گردد.

جوانفکر درباره خصوصیات جنبش دانشجویی ایران گفت: این جنبش همواره به برخی خصوصیات و شاخص‌ها مبرز بوده و شناخته ‌شده که در درجه اول نیرویی بیدار، هوشیار و آگاه جامعه است که نسبت به تحولات کشور دارای تحلیل روشن و دقیقی بوده است و در درجه دوم نیز جنبش دانشجویی اهل عمل و واکنش بوده است.

وی ادامه داد: جنبش دانشجویی هیچ وقت دست روی دست نگذاشته و منتظر تحولات نمانده و بر اساس وظیفه و تکلیف دینی و ملی دست به اقدام زده و بر تحولات و وقایع کشور اثر گذاشته است.

مدیرعامل خبرگزاری ایرنا ویژگی دیگر جنبش دانشجویی را روشنگری و دادن آگاهی دانست و سایر ویژگی‌های این جنبش را برشمرد و گفت: جنبش دانشجویی همیشه از خاستگاه ارزشی، دینی و انسانی با تحولات اجتماعی و سیاسی در کشور مواجه شده است.

وی تصریح کرد: روند فعالیت جنبش دانشجویی در ایران نشان می‌دهد که این جنبش با جهت‌گیری و حرکت عمومی ملت ایران همسو و همراه بوده و در مقاطع سرنوشت‌ساز با تقدیم جان خود، راه مبارزه با ظلم و ستم متجاوزین به این آب و خاک پاک را به نسل‌های بعد از خود نشان داده است.

مشاور رسانه‌ای و مطبوعاتی رئیس جمهور با بیان اینکه جنبش دانشجویی قطعا یک جنبش آرمانخواه، عدالت‌طلب و مدافع منافع و حقوق مردم است، اظهارداشت: اگر حرکت دانشجویی فاقد این خصوصیات بود دیگر نمی‌توان به آن جنبش دانشجویی نام نهاد.

وی با بیان اینکه جنبش دانشجویی یک نیروی عدالتخواه و آرمانگراست که به دنبال تحقق اهداف متعالی است، گفت: جریان‌های سیاسی و حزبی به دنبال دستیابی به قدرت هستند و همت و تلاش آن‌ها معطوف به مجادله با طیف‌های سیاسی دیگر است و بارها مشاهده شده است که جریان‌های سیاسی برای نیل به اهداف خود می کوشند که جنبش دانشجویی را تحت تاثیر و نفوذ خود قرار دهند.

جوانفکر با اشتباه دانستن رویکرد برخی احزاب و جریانات سیاسی به جنبش دانشجویی، تصریح کرد: باید با این رویکرد مقابله شود که احزاب و گروه‌های سیاسی به دلیل گرایشی که به کسب قدرت دارند، بعضا وقتی با ناکامی و شکست مواجه می‌شوند حتی با نظام و ساختارهای حکومتی نیز به ستیز بر می‌خیزند و برای تحقق خواسته‌های خود به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند.

وی در پایان گفت: جنبش دانشجویی در اینگونه موارد باید از خود هوشیاری و بیداری لازم را نشان دهد و اجازه ندهد که افراد یا گروه‌های قدرت‌طلب از آنها برای اهداف خود سوءاستفاده کنند.

منبع خبر:فرارو

RSS نظرات این نوشته · آدرس دنبالک

ارسال نظر