درباره عزل ۱۴ مشاور احمدی نژاد

تابناک:

نظر جوانفکر درباره عزل ۱۴ مشاور احمدی نژاد

در پی خداحافظی رییس‌جمهور با ۱۴ تن از مشاوران خود، مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهور، این تصمیم را یک امر کاملا طبیعی خواند و اظهارداشت: اتفاقی غیرعادی رخ نداده است.

علی اکبر جوانفکر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که برخی از این افراد پا به سن بازنشستگی گذاشته و در واقع خود متقاضی خداحافظی و کناره‌گیری از این سمت بودند، گفت: بعضی از آنها نیز مسوولیت‌های اجرایی داشتند و در جاهای مهمی مشغول به انجام وظیفه هستند و در واقع از حوزه مشاوره فاصله گرفته بودند و وقتی برای این موضوع نداشتند.

وی با تاکید بر این‌که این یک موضوع کاملا عادی و طبیعی است، افزود: به طور طبیعی رییس جمهور افراد جدیدی را در حوزه مشاوره جایگزین آنها خواهد کرد.

RSS نظرات این نوشته · آدرس دنبالک

ارسال نظر