احمدی نژاد نماینده هیچ حزب و گروه خاصی نیست

قسمت اول مصاحبه با روزنامه فرهیختگان

قسمت دوم مصاحبه با روزنامه فرهیختگان

RSS نظرات این نوشته · آدرس دنبالک

ارسال نظر