آقای جوانفکر! از کی تا حالا؟!

الف:
http://alef.ir/1388/content/view/85717/
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ثبت نام یا ورود در سایت، در مورد نقد یا تایید این مطلب یادداشت خود را بنویسند.
***

آقای جوانفکر گفت: “پرچم اصول گرایی و اصلاح طلبی در دستان احمدی نژاد است.” در این یادداشت، به نقد این جمله پرداخته شده است.

جوانفکر در مصاحبه ی با شماره ی ۴۸ هفته نامه ی «مثلث» گفت: “پرچم اصلاح طلبی و اصول گرایی در دست احمدی نژاد است.”

همین آقای جوانفکر، در مناظره ی با آقای رسایی در برنامه ی «رو به فردا»، فرمودند که “مردم به شخص آقای احمدی نژاد رأی دادند نه به جریان اصول گرایی.” حال چگونه آقای احمدی نژاد نه تنها پرچم اصول گرایی، بلکه پرچم اصلاح طلبی را نیز از رقیبان ربوده است؟ مگر اصول گرایی متولی ندارد، مگر اصلاح طلبی بی کس و کار است؟ درست است که اصول گرایی و اصلاح طلبی یک خط فکری هستند و سندشان به نام شخص خاصی ثبت نشده است، ولی متولی دارد. به این معنی که وقتی در انتخاباتی می خواهد نامزدی را معرفی کند، متولیان و مؤسسانش پس از جلسات متوالی تصمیم می گیرند که فلان شخص نامزدشان باشد و بهمان فرد نباشد؛ به همین راحتی. از آن جایی که متولیان جریان اصول گرایی نه در سال ۸۴ و در سال ۸۸، حاضر نشدند آقای احمدی نژاد را به عنوان نامزدشان معرفی کنند و ایشان هم تن به این کار نداد، دو نتیجه گیری حاصل می شود؛ یکی این که عده ای از افراد شاخص جریان اصول گرا هستند که با همفکری، درباره ی سرنوشت این جریان تصمیمات عمده را اتخاذمی کنند. دیگری این است که اگر این افراد موافقت کنند، آقای احمدی نژاد پرچم اصول گرایی را در دست می گیرد، در غیر این صورت اصلاً اصول گرا به معنای عام مصطلح در ادبیات سیاسی کشور، محسوب نخواهد شد. حال چطور ممکن است بتوان رابطه ای بین آقای احمدی نژاد و اصول گرایی ایجاد کرد؟

به قول معروف: «[...] نمی رفت، پرچم اصلاح طلبی رو هم قاپ می زد.» به گمانم اگر اصلاح طلبان این اظهار نظر آقای جوانفکر را جدی می گرفتند، هر لحظه ممکن بود تصمیم به خودکشی دسته جمعی بگیرند.

ایشان در ادامه افزود: “هاشمی را کارگزاران نابود کرد، خاتمی را مشارکت”. در ابتدا ما به ایشان عرض می کنیم: ” اولاً آقای هاشمی، آقای خاتمی. البته بعضی به اولی می گویند آیت الله و به دومی حجت الاسلام. اگر با این القاب میانه ی خوبی ندارید، حداقل آقایش را بگذارید اولش.” در ادامه هم عرض می کنیم که اگر اصول گرایی که بچه ی سر راهی نیست که هر زمان پرچمش دست یک نفر بیفتد! در انتها هم می افزاییم که اگر آقای هاشمی را کارگزاران نابود کرد، آقای خاتمی را مشارکت، آقای احمدی نژاد نمی تواند اصول گرایی را نابود کند.

۶ نظر »

 1. سجاد جعفری گفت :

  دی ۷م, ۱۳۸۹ در ۰۱:۰۴

  البته افراد خودشان خودشان را نابود میکنند چه “حجت الاسلام!” چه “آیت الله!” باشند.

  و به نظر من

  آقای دکتر احمدی نژاد ماورای این حزب بازی هاست .

  موقع انتخابات که بحمدلله مردم با رای خود به هردو جناح ” نه! ” گفتند و رای خود را بدون آلودگی سیاسی به آقای دکتر دادند.

  جناب جوانفکر پس لطفا برچسبی به ایشان نچسبانید!

  و احزاب هم بمانند بیخ ریش اصحابشان !!! (از قدیم میگن ماله بد ….)

  و اینکه تاریخ و فرهنگ مردم ما این رو نشون میده که اینجا با فرانسه و انگلیس فرق داره
  مردم خواهان آدمهای خوب هستند و حزب ها در میان نظرات بدنه مردم جایی ندارند

 2. احمد گفت :

  اردیبهشت ۱۰م, ۱۳۹۰ در ۱۱:۳۷

  دکتر خسته نباشی همیشه برای سربلندیت و در امان بودن از شرشیاطین جن و انس دعامیکنم

 3. علی سرافرازاردکانی گفت :

  آذر ۸م, ۱۳۹۰ در ۱۳:۲۱

  قران شرح وبیان هرچیز است.سخنان را گوش کنید وبهترین ان راانتخاب کنید.جدال ودفعتان بهترین باشد.سخنانی را بگوییدکه بهترین باشد زیا شیطان فتنه وفساد ایجاد میکند.القاب زشت به یکدیگرندهیدشایدان ازدیگری بهترباشد اگرتوبه نکنیداز ستمکارانید.هیچ مردوزن مومنی را نرسد که چون خداورسولش به کاری حکم دهند اختیاری داشته باشد.روزی همه موجودات عالم رادرچهارروزتنظیم کردیم.زمین خدا وسیع وبسیار وسیع است.زمین را جامع حوائج خلق افریدیم.اب موردنیاز بشر وچهار پایان رااز اب باران تامین می کنیم.حقوق مردم راکم ندهید ودرزمین سربه فساد برندارید.پیوسته به عدالت قیام کنید وبه انچه امر شده استقامت کنید.برای خود پیمانه را کامل وبرای دیگران کم می گذ ارند.(قران کریم)همان طور که قران کریم میفرمایدخداوندعالم نیاز جامع بشررا به زمان تنظیم فرموده لکن بشر دانش انرا ندارد لذا دربسیاری موارد کارشناسان وبرنامه ریزان برخلاف براورده شدن نیاز جامع احاد مردم به زمان برنامه ریزی نموده وان معادل کمبوددرزندگی مردم،بیکاری وناهنجاری درکشوراست که خود معلول عدم شناخت وشناخت اشتباه کارشناسان وبرنامه ریزان کشوراست که باید ازطریق قران کریم اصلاح شناخت صورت گیردتا زندگی مردم به تعادل علمی والهی به زمان برسد.(قابل ذکر است بسیاری ازعلوم رایج جهان تصورعلم لکن درواقع خلاف علم است وان معادل کمبوددرزندگی ملتها وناهنجاری وبیکاری در کشورها به زمان است).ان شائلله تعالی

 4. علی سرافرازاردکانی گفت :

  آذر ۱۶م, ۱۳۹۰ در ۱۰:۵۱

  انچه که باید به ان توجه شود ان است که دانش جامع اسلام خالص درکشور وجهان وجود ندارد که باید با پژوهش موضوعی وجامع ازطریق قران کریم حاصل شود.ازطرف دیگر علوم رایج کشوروجهان نیز باید به صورت موضوعی وجامع از طریق قران کریم خالص شود.ودرهمه حال قوانین واجرا بایدبراساس علم خالص واسلام خالص جهت رفع نیازاحاد مردم به زمان باشد وهیچگاه نباید به افراد توهین شود.

 5. علی سرافرازاردکانی گفت :

  دی ۵م, ۱۳۹۰ در ۰۹:۱۰

  قران شرح وبیان هر چیزاست.(قران کریم)خداوندمتعال نیاز جامع احاد بشررا به زمان تنظیم فرموده لذا احاد مردم کشور بایددارای امکانات جامع زمان باشند درحالیکه فقرعمومی،بیکاری وناهنجاری درکشور اشکاراست که خودمعلول قوانین وبرنامه های غیرعلمی وغیرالهی برنامه ریزان کشوراست.دراین راستا افراد وگروهها کاستیها را به یکدیگر نسبت می دهند درحالیکه ان معلول جهل است که درقران کریم بیان شده وعمومیت دارد ومربوط به فردیا گروه خاص نیست لذا باید باتدبر درخصوص هر موضوعی درقران کریم شناخت واصلاح شناخت صورت گیرد تا قوانین براساس علم واسلام خالص جهت رفع نیاز احاد مردم به زمان تنظیم واجراشود.مثلا قران کریم می فرماید:روزی همه موجودات عالم رادر چهارروزتنظیم کردیم.ومی فرماید:زمین را گسترانیدیم وچه نیکو گستراننده ایم.ومی فرماید:اب موردنیازبشروچهار پایان راازاب باران تامین می کنیم.ومی فرماید:زمین راجامع حوائج خلق افریدیم.مفهوم ان است که خداوند متعال نیاز جامع احاد بشررا به زمان تنظیم فرموده است واحاد مردم باید به زمان دارای شغل پایدار وامکانات کامل زندگی باشندعدم تحقق ان معلول موارد عدم شناخت وشناخت اشتباه کارشناسان وبرنامه ریزان کشوراست که بایدبا تدبردرقران کریم شناخت واصلاح شناخت صورت گیرد.

 6. علی سرافرازاردکانی گفت :

  دی ۶م, ۱۳۹۰ در ۱۱:۲۹

  برای انکه اختلافات کاهش یابد وبه صفر نزدیک شود وبه افراد القاب خلاف داده نشود، باید پژوهشگاه( اسیب شناسی علمی مدیریت کشور وجهان براساس علم مطلق قران)درکشورتشکیل شودتا قوانین کشور واجرا براساس علم واسلام خالص جهت رفع نیازجامع احاد مردم به زمان باشد.قابل ذکراست دانش جامع اسلام خالص درکشور وجودندارد وبسیاری از علوم رایج تصورعلم لکن درواقع خلاف علم است که باید ازطریق تدبرموضوعی درقران کریم شناخت واصلاح شناخت صورت گیرد.قابل ذکراست خداوندمتعال نیازجامع احاد مردم را به زمان تنظیم فرموده واحاد مردم بایددارای امکانات جامع زمان باشند، عدم ان معلول عدم شناخت وشناخت اشتباه است که باید ازطریق قران کریم اصلاح شناخت صورت گیرد.

RSS نظرات این نوشته · آدرس دنبالک

ارسال نظر