آقای اژه ای ، تخلف از قانون چرا!

سخنگو و معاون اول قوه قضائیه در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود، مطالبی را با خبرنگاران در میان گذاشت که مصداق نقض آشکار مفادی از قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است.
این موارد از جنبه های مختلف قابل تامل به نظر می رسند بویژه آنکه جهل نسبت به قانون ، از کسی که خود مجری قانون است ، پذیرفتنی نخواهد بود.
آقای محسنی اژه ای در سخنان خود از یک سو تصریح کرده است که حکم معاون اول دولت قبل صادر نشده است و از سوی دیگر در تناقضی آشکار ، ادعا کرده است که در این حکم برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد.
این در حالی است که دادگاه مزبور ، تا کنون هیچ حکمی را صادر یا به آقای رحیمی یا وکیل مدافع وی ابلاغ نکرده است.
اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر وجود مجازات زندان و جزای نقدی در حکم آقای رحیمی، منبعث از یک احتمال یا پیشگویی نیست ، بلکه منطقا باید مستظهر به نظر قضات دادگاه باشد که در این صورت، قضات دادگاه مرتکب تخلف از قانون شده اند.
ﻣﺎده ۳۷۲ آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که “ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻋﻼم رأی، در ﺧﺼﻮص ﺑﺮاﺋﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ متهم اظهار ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻨد.” به این ترتیب باید مشخص شود که کدامیک از پنج قاضی دادگاه؛ مرتکب چنین تخلفی از قانون شده اند.
ممکن است گفته شود که آقای اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه است و به رای صادره دسترسی داشته است که در این صورت اولا مسئولیت تخلف از قانون مستقیما متوجه ایشان خواهد بود و در ثانی طبق ماده ۳۷۹ آیین دادرسی کیفری ، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر رای دادگاه ، ﭘﯿﺶ از اﻣﻀﺎی دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﯾﺎ ھﯿﺄت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ، ﺑﻪ سه ماه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم می شود.
بدون تردید توقع بیجایی نخواهد بود اگر از دادگاه انتظامی قضات یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه قضایی خواسته شود تا به این موضوع رسیدگی و نتیجه را به افکار عمومی اعلام نماید.
آقای اژه ای روز پنجشنبه سیزدهم شهریور ماه جاری در پاسخ به اعتراض آقای رحیمی توضیح داده است که پس از قطعی شدن رای صادره ، جزئیات آن را برای رسانه ها تشریح خواهد کرد که این موضعگیری ایشان نیز تخلف دیگری از قانون محسوب می شود زیرا به موجب بند س ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ ، انتشار حکم محکومیت قطعیٰ؛ یک مجازات تکمیلی محسوب می شود و این امر نیز مستلزم اعلام رای دادگاه است و سخنگوی دستگاه قضا راسا حق انتشار جزئیات رای صادره را ندارد.
این رویکرد سخنگوی قوه قضاییه همچنین در تناقض آشکار با تاکیدات مقام معظم رهبری قرار دارد. ایشان تصریح کرده اند که هیچ لزومی به افشاگری نیست و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد . حتی در موارد مربوط به اثبات جرم در دادگاه ، نیز نباید نام مجرم علنی و رسانه ای شود زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند.
سخنان آقای اژه ای دایر بر وجود محکومیت حبس و جزای نقدی در رای دادگاه ، اشکارا این شائبه را در اذهان عمومی بوجود می آورد که قضات دادگاه برای انشاء جزای نقدی و حبس در رای خود ، تحت فشار قرار دارند و از این جهت نیز سخنگوی دستگاه قضا مرتکب یک اشتباه جدی شده است.
بنابراین بحث بر سر قطعی بودن یا نبودن حکم نیست بلکه بحث بر سر این است که تا کنون هیچ رایی از سوی دادگاه به آقای رحیمی ابلاغ نشده است و اعلام جزئیات یک رای مبهم از سوی آقای اژه ای ،تخلف آشکار از قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
تخلف آشکار دیگر آقای اژه ای، به مرتبط کردن موضوع با جایگاه معاون اولی دولت دهم نیز مربوط می شود که از این جهت معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه باید پاسخگوی اظهارات خود باشد.
این شیوه از اطلاع رسانی آقای اژه ای موجب شده است تا رسانه های حامی دولت کنونی و مدعی اصلاح طلبی ، فضای مسمومی را علیه دولت دهم بوجود آورند و سخنگوی دستگاه قضایی باید مسئولیت خود را در این فضاسازی ناحق و غیراخلاقی برعهده بگیرد.
آقای اژه ای باید روشن سازد که با چه هدف و انگیزه ای ٰ پروند آقای رحیمی را به جایگاه معاون اولی دولت دهم مرتبط کرده است؟ در حالی که او به روشنی می داند پرونده مزبور ، به سال ۱۳۸۶ یعنی دوره زمانی خدمت ایشان در دیوان محاسبات مربوط می شود و مسائل مطروحه در پرونده هیچ ارتباط و نسبتی با مسئولیت ایشان در جایگاه معاون اول دولت دهم ندارد.
آقای محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی است و به جای پرداختن های غیرقانونی به برخی از پرونده ها ٰ، باید افکار عمومی را در جریان چرایی موارد نقض قانون مجازات اسلامی در دستگاه قضایی قرار دهد. از جمله این رفتارها آن است که طبق قانون ، دادگاه آقای رحیمی موظف بود که رای خود را در جلسه آخر یا حداکثر یک هفته پس از آن ، انشاء می کرد ، اما سئوال این است که با کدام منطق قابل فهم و با گذشت قریب یکصد روز از تشکیل آخرین جلسه دادگاه ، هنوز هیچ حکمی از آن بیرون نیامده است ؟ بدون تردید تاخیر دادگاه در صدور حکم خود، این شائبه را در افکار عمومی بوجود می آورد که آیا در این پرونده اعمال نفوذی صورت گرفته است؟ شائبه ای که زیان آن متوجه اعتبار و منزلت دولت قبل می شود. آیا چنین رفتاری را می توان امری طبیعی تلقی کرد؟!

۲۹ نظر »

 1. عباس گفت :

  شهریور ۱۴م, ۱۳۹۳ در ۲۱:۱۴

  اقای جوان فکر

  در أصل اختلاس، خلاف کاری این گروه که شکی ند ارید، حالا اقای اژه ای زود تر از صدور حکم أعلام کرده زیاد إیراد نه گیرید، أصل اختلاس، خلاف کاری ،استفاده رانت را در نظر به گیرید .

 2. یک منحرف گفت :

  شهریور ۱۴م, ۱۳۹۳ در ۲۱:۲۶

  اینها را که همه می دانند.
  اما آیا شما مجددا هوس اوین رفتن کرده اید؟
  گر چه
  الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم

 3. احمدی نژادی گفت :

  شهریور ۱۴م, ۱۳۹۳ در ۲۳:۱۳

  باعرض سلام و خداقوت
  “انشاالله گربه است!!!”
  http://ahmadinejadi.blogfa.com/post/71
  در خدمتم
  یاعلی

 4. پرونده رحیمی مربوط به دوران خدمت ایشان در دیوان محاسبات است نه دولت دهم! | پایگاه خبری تحلیلی همت نیوز گفت :

  شهریور ۱۵م, ۱۳۹۳ در ۰۱:۰۰

  […] کامل یادداشت را اینجا (وبلاگ علی اکبر جوانفکر) […]

 5. رحیم گفت :

  شهریور ۱۵م, ۱۳۹۳ در ۰۱:۵۸

  سلام مهم نیست قانون چی میگه مهم نیست خلاف شرع یا باعث تشویش بشه . همانگونه که مهم نیست موضوع از لحاظ تاریخ انجام صدق کند مهم اشاعه نامردانه تهمت فساد به بنده عدالت خواه میباشد . فعلا نام احمدی نژاد مترادف بندگی ٫ انسانیت و عدالتخواهی و علم مبارزه با طاغوتهاست . شیطان هم قسم خورده انسانها را منحرف کند پس بکمک یارانش با شارلاتانیسم مدعیان اصلاح و اصول گرا و پایداری وآزادگان از بندگی کارش را میکند غافل از سنت خداوند که خودش را مدافع بندگا ن مخلصش کرده . موفق و عاقبت بخیر شی

 6. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  شهریور ۱۵م, ۱۳۹۳ در ۰۲:۵۲

  عباس آقا
  سلام علیکم
  در اصل اتهام خود آقای رحیمی می تواند از خودش دفاع کند و من هیچ اظهار نظری نکرده ام . مساله اجرای حق و عدالت است ولا غیر

 7. مرتضی گفت :

  شهریور ۱۵م, ۱۳۹۳ در ۰۷:۰۰

  جناب استاد جوانفکر عزیز. جانا سخن از زبان ما می گویی. اما اگر قوه ی قضاییه بگذارد که بگویی ! من کوچکترین انتقاد را به این آقای اژه ای عزیز کردم آن هم از سر دوست داشتن ایشان ولی بنده را به دادگاه کشیدند و محکوم نمودند. برادر حق می گویی اما مواظب باش. ما دعاگوی شما و آقای اژه ای هستیم اما متاسفانه برخی از عزیزان بین انتقاد دلسوزانه و توهین دشمن هیچ تفاوتی قایل نیستند و قدر نصیحت های من و شما را نمی دانند. خوب به قول شما چرا باید با شیوه های غیر اخلاقی مردم را نسبت به احمدی نژاد بدبین کنند ؟ آیا اخلاق فقط گفتن کلمات فریبنده است ؟ آیا انتشار اخباری که مرد خدا را با آن اخبار ترور شخصیت کنیم غیر اخلاقی نیست ؟

 8. حسن گفت :

  شهریور ۱۵م, ۱۳۹۳ در ۰۹:۴۸

  آقای جوانفکر
  همه ما جناب احمدی نژاد را فردی خدوم و ساده زیست و رئیس جمهوری انقلابی می دانیم و برای جنابعالی ارادت داریم لذا چیزی که ما را عذاب می دهد این است که چرا شخصی مثل شما از فردی مثل رحیمی که با دزدی های خود باعث آبروریزی احمدی نژاد شده دفاع می کنید و واقعاً وقتی ایشان در زمان تصدی ریاست دیوان محاسبات اختلاس کرده چرا باید معاون اول می شده همه اینها نقشه هاشمی رفسنجانی برای بد نام کردن احمدی نژاد نبوده است؟

 9. محمد علی گفت :

  شهریور ۱۵م, ۱۳۹۳ در ۱۲:۵۲

  آقای جوانفکر دیگه بدترش نکن، اون موقع جناب احمدی نژاد میدونستن که این فرد به علت خدمتهای گذشتشون!!! دارای پرونده قضایی هستند، چندین مرتبه نمایندگان مجلس به ایشون گوشزد کردند که آقا این فردی که دارای پرونده در دستگاه قضائیه رو توی این جایگاه نگذار اما رئیس جمهور عدالت محور ما!!! بررسی سوابق ایشون رو خط قرمز دولت اعلام کرد و دست دستگاه قضایی رو عملا بستند. آقای جوانفکر درسته که در دولت قبل به جنابعالی خیلی خوش گذشت اما لطفا به شعور مردم توهین نکنید.

 10. پژوتن گفت :

  شهریور ۱۵م, ۱۳۹۳ در ۱۵:۴۲

  عباس آقا، این واقعاً زشته که هر کس اطلاعاتی رو به دکتر احمدی نژاد داد، فوری براش پرونده درست بشه، حالا چه در مجلس، چه در روزنامه های زنجیری و یا در هرجای دیگه. من یادمه، سال ۸۶ معظم له فرمودند، هر کس از اول انقلاب تخلفی کرده، پولی رو سهواً یا عمداً از بیت المال خارج کرده، بیاد داوطلبانه پس بده، اما عباس آقا یکنفر از اون طبقه اشرافی که شما سنگشون رو به سینه میزنی داوطلب نشدن، بیان اموالشون رو پس بدن. اما اگر مرحوم کردانی پیدا شد، آقای مرتضوی پیدا شد، آقای رحیمی پیدا شد که اسرار این طبقه اشرافی رو به دولت دکتر احمدی نژاد بده، براش هزار تا پاپوش درست میکنن. شما ببینید، آقای رحیمی، آقای کردان، آقای مرتضوی هیچکدام تا زمانی که برای این آقایون کار میکردن، هیچ اتهامی بهشون وارد نبود و دائم ازشون تقدیر و تجلیل میشد، اما همینکه تصمیم گرفتن از توی این مافیای مخوف بیان بیرون و اطلاعاتشون رو در مورد اسرار مگوی آقایان رو در اختیار دکتر احمدی نژاد قرار بدن، سیل اتهامات بهشون وارد شد. بطور مثال، آقای مرتضوی بیست و اندی سال در ق. ق. مشغول به فعالیت بوده و پرونده های زیادی زیر دستش بوده، اما همینکه تصمیم میگیره اطلاعاتش رو در اختیار دکتر احمدی نژاد قرار بده، انواع و اقسام اتهامات به طرفش سرازیر میشه. بطور مثال ، ایشون رو متهم کردن که چرا به همراه چند قاضی دیگر، ۳ نفر از متهمین به فتنه رو دستور دادید به کهریزک بفرستند؟ خوب باید به هتل رامسر میفرستادنشون؟ بدرفتاریهای کهریزک که زیر نظر سازمان زندانها اداره میشه، ربطش به این ۳ تا قاضی چیه؟!

  خوب این دیگه میشه یک سیستم بسته مدیریتی که هر کس انتقادی وارد کرد یا خواست تحولی ایجاد بکنه، چند تا تهمت بهش میزنن، بعدشم تموم.

  من مثلاً متوجه نمیشم که چرا داماد آقای دوغ و دوشاب که متهم اصلی پرونده تخلف مالی ۱۸۰۰ میلیارد تومانی (اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی ) آزاد برای خودش میچرخه، اما آقای مه آفرید که شاهد اصلی این تخلف مالی بوده اعدام میشه!!!!
  بر طبق اطلاعات داده شده از قوه قضائیه، شرکت آریا هزار میلیارد تومن وثیقه در بانک گذاشته ودو هزار و هشتصد میلیارد تومن وام گرفته(که هزار میلیارد وثیقه بوده، میمونه هزار و هشتصد میلیارد تومن). در ابتدا آقای اژه ای فرمودن چون ارزش شرکت آریا بالغ بر چهار هزارو پانصد میلیارد تومن هست، ما نمیتونیم اسم اختلاس روش بذاریم و این تخلف محسوب میشه، بعد هزار و هشتصد میلیارد تومن وام شد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی. الان حدود سه سال (زمانی که دلار ۱۲۰۰ تومان بود) که قوه محترم قضاییه، اموال ۴۵۰۰ هزار میلیاردی شرکت آریا رو توقیف کردن. من کنجکاو هستم، الان که هزار و هشتصد میلیارد تومن وام به بانک مسترد شده، اموال چهار هزارو پانصد میلیارد تومانی (زمانی که دلار ۱۲۰۰ تومان بود) شرکت آریا الان کجاست، و داره صرف چه اموراتی میشه و یا شده؟
  آقای مه آفرید چرا وقتی وامی رو که با تخلف گرفته بوده، و همه رو پس داده، چرا باید اموالش مصادره بشه؟ اصلاً چرا باید اعدام بشه؟ چرا بقیه کسانی که معوقات بانکی چند صد و چند هزار میلیاردی دارند، چرا اونها اعدام نمیشن؟ چرا مجلس هر ۵ سال بهشون فرصت میده که وامشون رو پرداخت کنن. آقای مه آفرید که ارزش دارایی های شرکتش دو برابر و نیم وامش بوده اعدام میشه، اما طرف چند صد و چند هزار میلیارد تومان وام گرفته و میگن نداریم که بدیم، و مجلس هم هر ۵ سال بهشون فُرجه میده که بتونن یک زمانی پرداخت کنن. اگر بنا به اعدام باشه، آقای مه آفرید باید اعدام بشه یا این افراد؟! کسانی که این وامها رو در اختیار این افراد میذارن، چرا اعدام نمیشن؟! به صورت گزینشی که نباید افراد رو اعدام کرد!

  چرا رییس بانک صادرات (داماد آقای ناطق نوری) و رییس محترم سازمان بازرسی کشور و یا نمایندگانی که در مظان اتهام قرار داشتند هیچوقت مجازات نشدن ؟ شما حتماً یادتون میاد بعد از دو سه سالی از فتنه ۸۸، یه آقایی تازه یاد کاهش روابط با انگلیس افتادن، همون چند روز قبلش قوه قضاییه فرمودن خانواده ایشون با شرکت آریا روابط تجاری داشتن و باید در این مورد تحقیق بشه.

 11. ناصر گفت :

  شهریور ۱۵م, ۱۳۹۳ در ۱۶:۳۶

  ای آقا! شوما می خواهی قانون را به جناب اژه ای آموزش بدهی؟! ایشان خودشان عین قانونند ، لذا چه تضمینی هست که بخواهند مقررات قانونی اعلام احکام دادگاه ها را رعایت کنند .
  شوما که دردآشنایی برادر! یادت رفته رییس بزرگوار ایشون در کسوت عالی ترین مقام قضایی کشور درباره خود جنابعالی که یک متهم مسائل رسانه ای بودی و پرونده ات در دستگاه تحت امرشان در درست رسیدگی بود ، در تریبون عمومی چطوری صحبت کردند؟ مگر دادستان محترم تهران در ماجرای روزنامه ایران به صراحت برایتان معلوم نکردند که خودشان – و بلکه مامورانشان – عین قانون هستند؟!
  شوما که یادت هست ماجرای محاکمه و محکومیت مدیرعامل قبل از خودت را و ماجرای رای هیات منصفه را ، و بی اعتنایی قاضی محترم به مر قانون را ، و ماجرای توسل قاضی محترم به نظر فقهی رییس محترم دستگاه قضا در آن پرونده را …

 12. نایبی گفت :

  شهریور ۱۵م, ۱۳۹۳ در ۲۳:۰۴

  به نظر من قانون باید واقعا برای همه یکسان باشد یعنی اگه به عنوان مثال یک آدم معمولی از لحاظ جایگاه اجتماعی مثل یک کشاورز ساده اگر مورد اتهام اختلاس میوه های یک باغ قرار گیرد و قوه قضائیه سریعا وبا جدیت نسبت به پیگیری و به سرانجام رساندن پرونده وی تا مرحله اجرای حکم پیش می رود خوب اگر فردی که دارای جایگاه حکومتی است مثل معاون اول رئیس جمهور ویا ایک وزیر و یا یک استاندار و یا یک مدیر کل و یک شهردار اگر این افراد هم مورد اتهام اختلاس قرار گیرند قوه قضائیه بای دبا این افراد هم مثل دیگر ۷۵ میلیون ملت ایران برخورد کنند وهیچ اغماضی در بررسی و در صورت اثبات تخلف در تعزیر و تنبیه مسئول نکند تا مردم اعتمادشان به نظام هزاران برابر شود و اگر قرار باشد هرکه جایگاهی در نظام بگیرد ان جایگاه را حاشیه امنی برای قانونشکنی وتحصیل مال نامشروع حساب کند دیگر انوقت است که کشور به قهقرا می رود و اعتماد آحاد ملت از حکومت سلب می گردد

 13. سیّد گفت :

  شهریور ۱۶م, ۱۳۹۳ در ۰۱:۳۰

  بسیار متین و عالی جناب آقای جوانفکر!

  امیدوارم که مدافعین حقوقی دولت دهم با شکایت قاطع از عملکرد قوّه ی قضائیه و سخنگویش در ارتباط با این پرونده پاسخ قاطعی به اینگونه اظهارات بدهند.

 14. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  شهریور ۱۶م, ۱۳۹۳ در ۰۷:۲۸

  آقا محمد علی
  سلام علیکم
  در نظر جناب عالی کسی که در معرض اتهام قرار می گیرد ، مجرم است و باید از حقوق طبیعی و قانونی خودش محروم شود. در حالی که در منطق قانون و ما چنین چیزی وجود ندارد. تاکسی در یک دادگاه و به صورت منصفانه مورد محاکمه قرار نگرفته و محکوم نشده باشد ، نمی شود او را از حقوقی که دارد محروم کرد. مثلا به آقای مرتضوی اتهاماتی وارد شد که تا امروز هم ثابت نشده و محکوم هم نشده است ، بنابراین اکر قرار بر انتقاد و سرزنش باشد باید متوجه دستگاه قضایی باشد که این همکار دیرینه خود را به صرف اتهام از حقوق قانونی اش محروم کردند نه آقای احمدی نژاد که به او فرصت کار و خدمت دادند.
  موفق باشید

 15. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  شهریور ۱۶م, ۱۳۹۳ در ۰۷:۳۱

  حسن آقا
  با سلام و احترام
  به متن یادداشت بنده توجه کنید. بنده در صدد دفاع از آقای رحیمی برنیامده ام. خود ایشان می تواند از خود دفاع کند و نیازی به دفاع بنده ندارد. من خواستار اجرای حق و عدالت و قانون هستم. مسائل را نباید با هم قاطی کرد. من از محتوای مسائل آقای رحیمی اطلاعی ندارم. اما مسائلی که بنده مطرح کردم ، دعوت به اجرای قانون است نه نادیده گرفتن اتهامات و …
  موفق باشید

 16. مینو گفت :

  شهریور ۱۶م, ۱۳۹۳ در ۱۳:۵۲

  سلام
  ” باید روشن سازد که با چه هدف و انگیزه ای ٰ پروند آقای رحیمی را به جایگاه معاون اولی دولت دهم مرتبط کرده است؟”

  شما هم چه سوالاتی می پرسین .مهریه میلیاردی یه هنرپیشه رو در اخبار به هزار ضرب و زور به اسم احمدی نژاد میدوزن اون وقت شما توقع داری موضع به این مهمی که میشه کلی ماهی ازش گرفت رو ول کنن؟

 17. مظلومی گفت :

  شهریور ۲۰م, ۱۳۹۳ در ۱۲:۱۶

  سلام دکتر عزیز
  متاسفانه بی اخلاقی بر علیه دولت دهم تا به اندازه ای زیاد شده است که گاهی اوقات انسان فکر میکند در کشور غیر اسلامی و غیر اخلاقی زندگی میکند
  موفق و موید باشید

 18. مجتبی گفت :

  شهریور ۲۸م, ۱۳۹۳ در ۱۲:۳۸

  سلام آقای جوانفکر
  خواهشاً وقت و حوصله بزارین و این کامنت نسبتاً طولانی رو مطالعه کنین چون از نظر حقیر که بحث مهمیه…
  راجع به رابطه احمدی نژاد و جریان حزب الله – جریانی که متشکله از دسته ها و گروههای متعدد مثل طیف آیت الله مصباح، انصار حزب الله، اصولگراهای رادیکال و کلاً هر شخص و طیف و گروهی که تو فضای سیاسی ایران زیر چتر عنوان حزب الله و حزب اللهی قرار میگیره چه عوام و چه نخبه – سوال من اینه که تو دولت دهم مخصوصاً دو سال آخرش چه عاملی سبب شد این رابطه که خیلی زنده و عمیق و تنگاتنگ بود، شکر آب بشه؟
  قدر متیقن حزب الله هیچ تغییر اساسی و مبنایی تو بینش ها و گرایش هاش ایجاد نشده بود و الآن هم نشده و بعیده که بعد از این هم بشه. پس آیا این تغییر اساسی و مبنایی از طرف احمدی نژاد بود یا اینکه اصلاً تغییر اساسی و مبنایی تو کار نبود و این عامل بیرونی بود که چون از رابطه مذکور متضرر بود، فتنه انگیزی کرد و این رابطه رو تضعیف و شاید بشه گفت منقلب کرد؟
  این سوال از این جهت برام اهمیت داره که احساس میکنم احمدی نژاد قصد داره دوباره به عرصه قدرت برگرده و بدش نمیاد از حمایت جریان حزب الله مثل سال های ۸۴ و ۸۸ به نفع خودش مستمتع بشه و در همین راستا داره از فردی همچون دکتر الهام به عنوان یه کاتالیزور مناسب استفاده میکنه. البته نه استفاده ابزاری چون گمون کنم خود دکتر الهام هم تمایل داره که چنین رابطه ای احیاء بشه و لذا داره آگاهانه تو این زمینه نقش آفرینی میکنه. (هرچند فکر میکنم طیف رادیکال و افراطی جریان حامی احمدی نژاد – مثلاً اونهایی که وبلاگاشون مکرراً فیلتر شده یا نظام باهاشون برخورد قضایی کرده – اصلاً دیگه اعتقادی به حزب الله نداره و حمایت و عدم حمایت اونها از احمدی نژاد رو چندان مهم و تأثیر گذار نمیدونه.)
  شواهدی هم در اثبات درستی تحلیل فوق وجود داره؛ مثل حضور چند باره احمدی نژاد و سخنرانیش تو یکی دو تا از هیئات مذهبی-حزب اللهی تهران که من خودم تو یکی از اون جلسات حضور داشتم.
  ضمناً ببخشید که کامنت حقیر ارتباطی با پست شما نداشت. لکن چون میدونم شما طرفدار پرو پا قرص احمدی نژادین گفتم بد نیست مطلبم رو ذیل همین آخرین پستتون مطرح کنم. امیدوارم دوستانی که کامنت میزارن هم در صورت تمایل تو این بحث شرکت کنن.
  ممنون و متشکر
  خدا نگهدار

 19. و منهم من ینتظر گفت :

  شهریور ۲۸م, ۱۳۹۳ در ۱۲:۴۵

  سلام
  همه حرفا زده شد واقعا از شما و تمام دوستانیکه مطالب ارزشمندی گذاشتن ممنون هستیم که فریاد عدالتی خواهی را زنده نگه داشته اید . خدا قوت . بنده فقط می تونم بگم که خدا به ملت ما رحم کند .یه ضرب المثل ایرانی میگه ” هرچه به گندد نمکش می زنند، وای به روزی که به گندد نمک”

 20. جلیل گفت :

  شهریور ۳۰م, ۱۳۹۳ در ۲۲:۲۷

  روحانی در جلسه هیئت دولت: رویکرد ما در آموزش و پرورش توسعه مدارس غیردولتی است
  این یه تفکر کارگزاران هست فقط به فکر گرفتن پول از مردمند کسیکه اونقدر ثروت داره که با ثروتش میتونه تا ده ها سال یارانه مردم رو بده آیا میتونه وضعیت مردم رو درک کنه
  مردم پول ندارند ازدواج کنند به نان شبشون محتاجند اون وقت رئیس جمهورشون میگه ما به فکر مدارس خصوصی هستیم
  ما با تفکرات کارگزاران آشنا هستیم و هر چی گفتیم درسته ما منتظر بهار ۹۶ وبازگشت احمدی نژادیم

 21. mimsam گفت :

  مهر ۷م, ۱۳۹۳ در ۱۲:۳۷

  این اقای اژه ای کلا از احمدی نژاد کینه داره……… باید بهش حق داد و نیست که تو دوره ای هستیم که مخالف احمدی نژاد ترفیع میگیره….پس فعلا بتازونه و بتازونند……. و همین رسوایی ها براشون میممونه و این رفتار نشان دهنده اشکاری برای بی عدالتی بر علیه عدالت هست.
  درود بر شما و اقای رحیمی و احمدی نژاد و همچنین اقایان بقایی و مشایی و دیگر عزیزان

 22. جلیل گفت :

  مهر ۲۴م, ۱۳۹۳ در ۲۳:۲۲

  من نمی دونم که رحیمی چه قدر فساد اقتصادی داشته
  ولی چرا زنگنه به دلیل دست داشتن در پرونده فساد کرسنت محاکمه نمیشه؟
  چرا جهانگیری به دلیل حضور در جلسه نمایندگان ردصلاحیت شده مجلس ششم محاکمه نمیشه؟
  چرا روحانی و وزیران مولتی میلیاردرش که ثروتشون با گنج قارون برابری می کنه اموالشون رو مطابق قانون به قوه قضائیه اعلامم نمی کنند؟
  چرا روحانی زمانیکه نماینده بودعلیرغم نداشتن دکترا خودش رو دکتر معرفی و از مزایای دکترا استفاده می کرد؟
  چرا وزیر صنعت به دلیل دادن امتیاز ویژه به تاجر خاص محاکمه نشد؟
  چرا رئیس محیط زیست و وزیر نفت به دلیل دروغگویی در باره الوده بودن بنزین پتروشیمی و وارد کردن بنزین آلوده محاکمه نمیشند؟
  روحانی ادعا می کنی یرانه تحویل گرفتی اگر مملکت وضعش این قدرخرابه
  چه طوری تونستی در عرض ۱۴ ماه ۴۰۰هزارتا شغل ایجاد کنی؟
  این حرفت یا دروغه یا راست که در هر دو صورت به نفع احمدی نژاد و به زیان خودت هست
  اگه دروغ باشه که حتی یه بچه ده ساله هم می دونه دروغه نشانگر اینه که فردی هستی که به شعور مردم توهین می کنی واین دروغت هم مثل همه دروغهایی هست که به احمدی نژاد نسبت میدی
  اگرم راست باشه که نشون میده دروغ می گفتی که ادعا می کردی دوران احمدی نژاد تاریک بود و وضع زیاد وخیم نبود
  دروغگو دشمن خداست روحانی با این دروغهای بزرگش عملا به دشمنی با خدا بر خاسته

 23. جلیل گفت :

  مهر ۲۵م, ۱۳۹۳ در ۱۱:۴۲

  قراره دولت وام پنجاه میلیونی بده
  این وام پنجاه میلیونی مثل دروغ اشتغال ۴۰۰ هزار نفری و تک رقمی شدن بیکاری هست
  اولا اصلا منابعی وجود نداره که وام بدند این دولت حتی قادر به دادن وام سه میلیونی ازدواج هم نیست حالا میخواد ۵۰میلیون وام بده؟
  بر فرض محال بعد از طی مراحل سنگین اداری که یک سال طول میکشه این وام رو داد می دونید چه قدر میکشه روش به ازای این پنجاه میلیون صد و پنجاه میلیون اگه لطف کنه حداقلش صد میلیون در اقساط ۸۰۰هزار تومانی ازتون در ماه میگیره
  کارمند در امدش چه قدره؟
  این دولت هیچ وامی نمیده بعدش دو تا از افرادش رو به عنوان مجری انتخاب می کنه راست راست به چشمهای مردم نگاه می کنه میگه ما به ۴۰۰هزار نفر وام پنجاه میلیونی دادیم والان همشون خونه دارند مجریها هم می گند ی ول و واسه هم نوشابه باز می کنند بعدش سایتهای دولت مثل خبر انلاین از موفقیت دولت میگند
  اما سوالی که در اذهان میمونه اینه که
  چه طوری هست که وام مسکن مهر تورم زاست اما وام خیالی روحانی تورم زانیست؟
  ایا تا به حال دولتی به دروغگویی این دولت دیده بودید؟

 24. حمیدرضا آجیلیان گفت :

  آذر ۲۶م, ۱۳۹۳ در ۲۳:۲۸

  سلام حاج آقا
  آنها همه خواب هستند
  مردم شهر بیدارند
  حال اینها به هر کجا که می خواهند بروند
  شاید روزی بیدار شوند شاید…………………………………..
  التماس دعا

 25. حمید رضا آجیلیان گفت :

  دی ۱۶م, ۱۳۹۳ در ۱۱:۱۳

  حاج آقا سلام
  دکتر محمود احمدی نژاد موجی را در کشور را انداخت که توسط آن موج مردمی ،ریل اصلی انقلاب را به مسیر اصلی خودش رساند متاسفانه کسایی که مخالف رسیدن این ریل به مسیر اصلی خودش (که همان گفتمان انقلاب اسلامی )هستند امروز او را منحرف میخوانند البته منحرف از خط فکری آنها نه گفتمان انقلاب اسلامی، آقای ه_ ر پس از پایان دولت قبل اعلام کرد القای جریان انحرافی به دولت قبل کار من بود،اگر انحراف زاویه داشتن با اصلاح طلب ها و آقای هاشمی و خاتمی باشه من هم انحرافی هستم فکر کنم برادران اصولگرایمان هم منحرف باشند و با ما هم نظر باشند
  مردم احمدی نژاد را بخاطر ولایی و خاکی بودنش دوست دارند.

 26. جلیل گفت :

  فروردین ۱۲م, ۱۳۹۴ در ۱۷:۰۰

  من یه سوال داشتم و اونم اینکه چرا اتحمدی نژاد مثل الان پرونده هسته ای رو به وزارت خارجه انتقال نداد تا مذاکره در سطح وزیران و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور انجام شود؟؟؟

 27. یک دوست گفت :

  فروردین ۱۸م, ۱۳۹۴ در ۱۸:۵۳

  سلام ورحمت الله آنروز در هوای بارانی شما به آن مرکز آمدید گفتگوی کوتاهی با دوستان وبه هنگام رفتن برای صرف نهار باهم عکس گرفتیم برای اینکه همه در قاب عکس جای بگیریم باید روی پله ها می ایستادیم اما باران اجازه نداد وهیچ کس حاضر نشد روی پله هایی قرار بگیرد که زیر باران بود من پریدم جلو وشما به مزاح گفتید ….شجاع یعنی این آقا یادش بخیر ان شاءالله همواره شما را در خط رهبری ببینیم ورنج هایی که بر شما رفته موجب نشود دلتان مکدر شود

 28. شریفی گفت :

  خرداد ۸م, ۱۳۹۴ در ۱۱:۱۵

  کاشکی احمدی نژاد؛ سه تا جوانفکر دیگر هم داشت. آنوقت تیم رسانه ای وی کامل کامل بود..ممنون که هستید دکتر جوانفکر عزیز

 29. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

  تیر ۲م, ۱۳۹۴ در ۱۰:۴۳

  سلام آقا جلیل
  سئوال مهمی است . فکر می کنم تصمیم نظام این بود که دولت در پرونده هسته ای نقشی نداشته باشد.
  موفق باشید

RSS نظرات این نوشته · آدرس دنبالک

ارسال نظر